MDDR. Kristína Majdiaková

Stomatológ
Narodila som sa v Liptovskom Mikuláši. Absolvovala som štúdium na lekárskej fakulte Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach . Už počas štúdia som absolvovala prax na súkromných ambulanciách a zúčastňovala som sa  odborných školení v oblasti stomatológie , v ktorých mám záujem pokračovať naďalej . V súčasnosti sa venujem záchovnej stomatológii a pedostomatológii . Neskôr plánujem svoju odbornú prax  rozšíriť o protetickú stomatológiu ,mikroskopickú endodonciu a implantológiu. Prioritou mojej práce je spokojný pacient .

Napíšte nám komentár

Your email address will not be published.