MDDr. Soňa Winková

Stomatológ
Narodila sa v Trenčíne. Žije v Poprade. Študovala zubné lekárstvo na lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach (2013-2019). Od roku 2019 je súčasťou tímu Dental Group. Pravidelne sa zúčastňuje odborných školení u nás aj v zahraničí. Sleduje nové technológie a prístupy v modernej stomatológie. Za dôležité pri ošetrení považuje individuálny, empatický prístup a precíznosť.