MDDr. Lukáš Pompa

Stomatológ
Po skončení gymnázia som študoval na lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach, odbor zubné lekárstvo.
Mojou hlavnou prioritou v zamestnaní je profesionálny prístup, precíznosť, ľudskosť a spokojnosť pacienta.
Stále sa snažím zdokonaľovať a sledovať nové postupy v stomatológii.